www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 0000-00-00 00:00:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2013 r., znak: ZDW.T1e.509.7.2013;
  • Burmistrza Miasta Rypina z dnia 27 marca 2013 r., znak: I.I.7226.6.13;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 57/CP/2013 z dnia 20 marca 2013r.;
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla obiektów zlokalizowanych  na terenie miejscowości Rypin, na nieruchomości stanowiącej działki nr: 856/8, 856/9, 856/10, 856/11 i 856/12 w obrębie Rypin, położone przy ul. Mławskiej, Ogrodowej i Cichej w Rypinie.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.48.2012.MK
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury