www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 0000-00-00 00:00:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Obwieszczenie z dnia 8 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.91.2012 z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.34.2012.WS;
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Wąbrzeźnie z dnia 8 grudnia 2012 r., znak: ZDW.RDW 4.12b.509-127/12;
  • Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: PZDiT 7332.114.12;
  • Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: TIP.6733.8.2012;
  • Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 grudnia 2012 r., znak: GKiM.7226.1.56.2012;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 254/CP/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.;
  • Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: RiOŚ.673.167.2012.MT;
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia relacji Kowalewo Pomorskie – Golub – Dobrzyń na dz. nr ew. 37 obręb 1 Kowalewo Pomorskie, m. Kowalewo Pomorskie oraz dz. nr ew. 297/1 i 299/1 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub - Dobrzyń.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.33.2012.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury