www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2011-05-11 08:58:57


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski, na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), i art. 57 ust.1- 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)  oraz § 7 Rozporządzenia Ministra  Polityki Społecznej z dnia 19 października  2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) wydaje zezwolenia   na prowadzenie domów pomocy społecznej.

W związku z art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko - Pomorski w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. Nr 111, poz. 1432 ogłosił rejestr domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
Wszystkie DPS naszego województwa znajdują się w Rejestrze Wojewody, o którym mowa w art. 57 ust.6 cyt. ustawy.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego znajduje się w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, w Oddziale Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej  (pok. 140 ). Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Rejestrem Domów Pomocy Społecznej w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr domów pomocy społecznej xls

Szczegółowe dane na temat Domów Pomocy Społecznej z podziałem na powiaty znajdują się w:

  • Wykazie Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego xls
  • Stan wolnych miejsc w Domach Pomocy Społecznej .xls