www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-03-24 14:35:12


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Słownik skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Skrót      Rozwinięcie
BIP     Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej (podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej).
UW w Bydgoszczy     Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
kB     kilobajty
MB     megabajty
.pdf     (ang. Portable Document Format) - format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym i promowanym przez firmę Adobe Systems. Dostępna jest bezpłatnie pełna specyfikacja formatu PDF. Językiem opisu pliku PDF jest okrojona wersja języka programowania PostScript wzbogacona o elementy hipertekstowe.
.doc     pliki w tym formacie udostępnione są w serwisie "do ściągnięcia". Oznacza to, że aby odczytać dany plik należy przegrać go na własny komputer, a następnie odczytać go za pomocą programu Word. (Obecnie większość przeglądarek internetowych automatycznie otwiera plik w formacie doc).
XLS     format odczytywany za pomocą programu Excel (analogicznie jak format DOC)
.zip     format kompresji
HTML     HyperText Markup Language specjalny język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów. Język ten powstał na potrzeby internetowej usługi WWW
późń.     późniejszy, późniejszymi
poz.     pozycja
wz.     w zastępstwie
z up.     z upoważnienia
ds.     do spraw
Z-ca     zastępca
p.o.     pełniący obowiązki
EWT     Europejska Współpraca Terytorialna
ZPORR     Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
PT     Pomoc Techniczna
UE     Unia Europejska
NPR     Narodowy Plan Rozwoju
NSRO     Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
MRR     Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
RSI     Regionalne Strategie Innowacyjne
EFRR     Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS     Europejski Fundusz Społeczny
SPO     Sektorowy Program Operacyjny
PWW     Podstawy Wsparcia Wspólnoty
PO     Programy Operacyjne
SWW     Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
SRK     Strategia Rozwoju Kraju
IPI     Indykatywny Plan Inwestycyjny
EFOiGR     Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
FIWR     Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa