www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-07-21 10:35:15


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach ewidencji ludności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Podstawa prawna:
art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Spraw Wewnętrznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcówi w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 3, I piętro, pokój 106,
tel. (052) 34 97 237

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Toruniu,
Pl. Teatralny 2, parter, pokój 337a,
tel. (056) 62 18 468

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  we Włocławku,
ul. Brzeska 8, parter, pokój 10,
tel. (054) 23 14 098

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie.

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania, na podst. art. 35 kpa.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.