www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-07-21 10:31:18


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika USC Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Podstawa prawna:
art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
Kto załatwia sprawę:

Oddział Spraw Wewnętrznych, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy ,
ul. Jagiellońska 3, I piętro, pokój 108,
tel. 052 34 97 231

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców we Włocławku,
ul. Brzeska 8, pokój 5a,
tel. 056 621 84 67

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

odwołanie.

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:

wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:

od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódziego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na adres: 85-035 Bydgoszcz, ul. Jana Kazimierza 5.