Start arrow Obywatel arrow Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego arrow Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr.10 poz. 49 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (D.U. z 2013 r., poz. 267).


Kto załatwia sprawę:

1. Biuro Kadrowo-Organizacyjne, Oddział Archiwum,
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3,
tel. 52 349-73-03.
Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta (parter, pokój 28),

2. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów,
Punkt Obsługi Klienta - archiwum zakładowe,
87-100 Toruń,
ul. Moniuszki 15-21,
tel. 56 62-18-220, 784-455-323

3. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów,
Punkt Obsługi Klienta - archiwum zakładowe,
87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8, parter, pok. 1
tel. 54 231-44-11

  
Jakie dokumenty należy złożyć:
wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania)


Opłaty:
opłat nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
w terminie miesiąca od chwili złożenia wniosku - art. 35 K.p.a.

Czy i gdzie można się odwołać:
na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a., bądź niezawiadomienie o przyczynach zwłoki służy zażalenie do Ministra Administracji i Cyfryzacji.


Ponadto warto wiedzieć:

    * przed złożeniem wniosku można pod numerem telefonu 052 34 97 303, uzyskać informacje o miejscu przechowywania dokumentów danego przedsiębiorstwa.
    * W celu ułatwienia odnalezienia dokumentów, do wniosku należy dołączyć kserokopie umowy o pracę, świadectwa pracy, angaży, itp.
    * Wzór wniosku oraz wykaz przedsiębiorstw, których akta są przechowywane w archiwum zakładowym można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
 www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl 

Autor informacji: Henryk Mleczek
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-12-17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18
Ilość wyświetleń informacji: 6283
Rejestr zmian dokumentu