Start arrow Polityka społeczna arrow Przemoc w rodzinie

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Przemoc w rodzinie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Niewiele potrzeba by dokonać dużej zmiany

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, od której jakości zależy wartość społeczeństwa, jak również los jednostki. Człowiek przeżywa w niej najważniejszy okres kształtujący między innymi jego styl życia, osobowość, pogląd na świat. Zatem dom rodzinny powinien być spostrzegany jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe miejsce domowego ogniska, schronienie przed złem zewnętrznego świata. Jednak dla wielu ludzi dom rodzinny jest miejscem terroru, zagrożenia, poniżenia, lęku i cierpienia. Ofiary przemocy doświadczają lęku, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy. Ich ciało i psychika doznają ostrych urazów i podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu i zagrożenia. Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i niepokojąco narastającym, dlatego ważne jest podejmowanie interdyscyplinarnych działań zmierzających do zmniejszenia skali tego zjawiska.

Przemoc domowa jest problemem wieloaspektowym i rozpatrywać go można z różnych perspektyw: psychologicznej, społecznej, prawnej, medycznej, moralnej. Do jego rozwiązania niezbędne jest interdyscyplinarne podejście, umożliwiające uruchomienie działań pomocowych, w tym interwencyjnych, o charakterze kompleksowym. Istotą owych działań jest takie ich dopasowanie do potrzeb klientów, aby przyczyniły się do pożądanej przez nich zmiany.

Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim realizuje Wydział Polityki Społecznej

Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czuwa nad realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego działają dwa Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Biuro Rzecznika Praw DzieckaPOROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE


POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 1. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna
 2. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 3. Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości

Przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pdf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".pdf
 • Zadania służb wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty".pdf
 • Schemat postępowania służb – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty" rtf 

 • Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie. pdf

 •  Rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" - komentarz. pdf

 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące procedury "Niebieska Karta". pdf

 • Najczęściej zadawane pytania w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. pdf


Przydatne linki:


Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 376/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.pdf

PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTAUCJACH KRYZYSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCĄ W RODZINIE  DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH TE ZADANIA rtf

Autor informacji: Beata Sulima
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-08-11
Data udostępnienia informacji: 2011-08-11
Ilość wyświetleń informacji: 8460
Rejestr zmian dokumentu