Start arrow Obywatel arrow Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach ewidencji ludności.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach ewidencji ludności. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Spraw Wewnętrznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcówi w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3 , III piętro, pok. 31B,
tel. (52) 34 97 237

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Toruniu,
Pl. Teatralny 2, parter, pokój 337a,
tel. (56) 62 18 468

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  we Włocławku,
ul. Brzeska 8, parter, pokój 10,
tel. (54) 23 14 098

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie.

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania, na podst. art. 35 kpa.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Autor informacji: Janusz Affelski
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-16
Data udostępnienia informacji: 2003-12-17
Ilość wyświetleń informacji: 6076
Rejestr zmian dokumentu