Start arrow Obywatel arrow Rozpatrywanie odwołań od decyzji o zgromadzeniach publicznych.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rozpatrywanie odwołań od decyzji o zgromadzeniach publicznych. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm. ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ), ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz 1635 z póżn. zm.),
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270.j.t.)

Kto załatwia sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; Oddział Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Budynek B, III p. pok. nr 31E,
ul.Konarskiego 1-3, 85-066  Bydgoszcz
tel. 52 34 97 235, 349-73-47

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

odwołanie.

Opłaty:
zwolnione z opłaty

Termin załatwienia sprawy:
Decyzję wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania doręcza się w terminie 24 godzin od dnia otrzymania odwołania na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 9 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:

od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji.
Skargę wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego.

Autor informacji: Piotr Łanecki
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2006-03-12
Data udostępnienia informacji: 2006-03-13
Ilość wyświetleń informacji: 6090
Rejestr zmian dokumentu