Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 2 marca 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Starostę Aleksandrowskiego znak: Nr 1/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.; Ministra Zdrowia znak: MZ-OZU-523-23584-(1)/MO/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.; Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ/DW/UAB.  4173/221/2011 z dnia 14 stycznia 2010 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 20/CP/2011 z dnia 2 lutego 2011 r., uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku „JUBILAT” – przystosowanie do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym Ciechocinek, zlokalizowanego na działce nr 1299/18 obręb Ciechocinek, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy:
WI.III.EG.70450-16/10      

Podpisała:
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03
Ilość wyświetleń informacji: 1568
Rejestr zmian dokumentu