Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:  Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:  WUOZ/DB-UAB-4173/42-14/11-G/71-1/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2011 r.  nr 6/CP/2011; Starostę Świeckiego, znak: AB.I.73-Z/N.2244/2010 z dnia 10 stycznia 2011 r., uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na remoncie wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo w km 11 + 130 w m. Dąbie nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory – Tczew w km 443,900 wraz z dojazdami do obiektu, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 51 obręb Gajewo 0001, gmina Nowe.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.MK.70450-8/10      

Podpisał:
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-22
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25
Ilość wyświetleń informacji: 1513
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Monika Sawicka 2011-02-25 Utworzenie