Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia 21 lutego  2011 r.

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez dyrektora Pana Mirosława Kielnik w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa  i rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnowo-Sulnówko  i rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 i drogą powiatową nr 1249C w Sulnowie.”

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Gmina Świecie, obręb Sulnowo:28; 60; 9/3 (9/8 i 9/9); 53 (53/1 i 53/2); 73 (73/1 i 73/2); 8/3 (8/32 i 8/33); 8/29 (8/42 i 8/43); 8/28 (8/39, 8/40 i 8/41); 8/6 (8/34, 8/35 i 8/36); 8/2 (8/30 i 8/31); 55 (55/1 i 55/2); 69 (69/1 i 69/2); 97/1 (97/3 i 97/4); 97/2 (97/5 i 97/6); 115/3 (115/5  i 115/6); 115/4 (115/7, 115/8 i 115/9).

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00,
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.II.ZRID.7820.2.2011.EPS

Podpisał 
Z  up.  Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału  Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-21
Data udostępnienia informacji: 2011-02-22
Ilość wyświetleń informacji: 1744
Rejestr zmian dokumentu