Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  18  lutego  2011 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 

zawiadamia się

iż w związku z wniesieniem odwołania przez Pana Wojciecha Stefanowicza od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1112/2010 z dnia 4 października 2010 r., znak: WAB.II.7353-928/10, nr rejestru 8720 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic Janosika, Zbójnickiej, Juhasów, Taterników w Bydgoszczy”

Wojewoda Kujawsko – Pomorski w dniu 15 lutego 2011 r. wydał postanowienie
o  uchybieniu  terminu  do  wniesienia  odwołania


Informuję, że z aktami sprawy oraz z postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Wydziału Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl., na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7049 – 17/10/11

Podpisał 
Z  up.  Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału  Infrastruktury

 

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-18
Data udostępnienia informacji: 2011-02-21
Ilość wyświetleń informacji: 1885
Rejestr zmian dokumentu