Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2011 r.


Na wniosek Pana Leszka Kuzieli z dnia 5.01.2011r., działającego w imieniu i z upoważnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, prostuję oczywistą omyłkę pisarską w nazwie inwestora, w OBWIESZCZENIU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2010r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Leszka Kuzieli, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, PN 8,4 MPa  Gustorzyn-Odolanów przebieg na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Etap I – powiat włocławski), które ukazało się dnia 24 grudnia 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

w następujący sposób:
w wierszu dziesiątym wyraz pierwszy jest:
„Przemysłowych”,
powinno być: „Przesyłowych”.                                Podpisał:
                                Z up. Wojewody
                                Kujawsko - Pomorskiego
                        Mirosław Jagodziński
                                Dyrektor Wydziału Infrastruktury


Dot. WI.III.70460-1/10
   
               

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-17
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18
Ilość wyświetleń informacji: 1908
Rejestr zmian dokumentu