Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   13   stycznia  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 4 stycznia 2011 r. decyzji Nr 1/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marka Kowalczyka, dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S-5 w zakresie skomunikowania ciągów pieszych po obu stronach drogi poprzez budowę kładki dla pieszych w km 60+270,00”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Gmina Białe Błota, obręb Kruszyn Krajeński:
508/2 (508/3 i 508/4); 200/22-LP (200/24-LP,  841 i 842); 42/3; 97/3; 508/1; 827; 828; 103/5,

Gmina Białe Błota, obręb Murowaniec: 200/17-LP (200/20-LP i 356); 200/19-LP (200/21-LP, 357 i 358); 269/1; 284/26; 354; 355.
 

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt –nr tel. 052-349-7667,   052-349-74-94   lub 052-349-74-92

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Białych Błotach.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy: WI.II.ZRID.7048-23/10


                                                                                        Podpisał 
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
                                                                              Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-13
Data udostępnienia informacji: 2011-01-17
Ilość wyświetleń informacji: 1894
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Monika Sawicka 2011-02-02 Edycja
Monika Sawicka 2011-01-17 Utworzenie