Start arrow Urząd Wojewódzki arrow Komisje i Zespoły arrow Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie Nr 377/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2008 roku.
 2. art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452 z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90 poz. 757 i Nr 175, poz. 1462)


Skład Zespołu:

 1. Jan Ardanowski - Doradca Prezydenta RP,
 2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder - Kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roslin na Wydziale Rolnym UTP w Bydgoszczy,
 3. Wiesław Czarnecki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
 4. Ryszard Kierzek - Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku,
 5. Henryk Mejger - Przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu,
 6. Marian Zubik - Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 7. Wojciech Benedykciński - Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność",
 8. Roman Wiatrowski - Prezes Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.


Podstawowe zadania:

 1. Zgłaszanie bieżących problemów dot. wsi i rolnictwa,
 2. Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia i pokonywania występujących problemów w zakresie rolnictwa na terenie woj. kujawsko-pomorskim,
 3. Doradzanie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w rozstrzyganiu sporów oraz rozwiązywanie istotnych problemów dla wsi i rolnictwa, a także wspieranie procesów stabilizujacych rynek rolny województwie,
 4. Wypracowanie wspólnego stanowiska z każdego posiedzenia Zespołu.


Kontakt

Tomasz Bagniewski
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 349-75-10
e-mail: tbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Protokoły z posiedzeń:

2010 rok

Autor informacji: Tomasz Bagniewski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-12-01
Data udostępnienia informacji: 2010-12-01
Ilość wyświetleń informacji: 4366
Rejestr zmian dokumentu