Start arrow Rolnictwo arrow Wydanie opinii do wniosków kredytowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydanie opinii do wniosków kredytowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 


Podstawa prawna :
§ 4 ust. 1 pkt 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz sposobów ich realizacji [Dz.U. Nr 77, poz. 514 z późn. zm. ].

Kto załatwia sprawę:
Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
tel. 052 34 97 506, ul. Konarskiego 1-3, IVp. , pok. 41E.

Delegatura Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
87-800 Włocławek ul. Brzeska 8 , pok.39,
oddział zamiejscowy Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel. 0-54 231 43 76, pok. 23.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
1. Wniosek kredytowy
2. Protokół szacowania szkód sporządzony przez komisję w ciągu 60 dni od czasu wystąpienia klęski.

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie opinii następuje w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku.

Czy i gdzie można odwołać się :
Odwołanie nie przysługuje.

Ponadto warto wiedzieć:
   1. Po wystąpieniu klęski rolnik zgłasza ten fakt we właściwym do miejsca położenia gruntów lub budynków Urzędzie Gminy.
   2. Urząd Gminy po stwierdzeniu iż powstałe na gruntach lub w budynkach straty mają charakter klęski żywiołowej występuje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat. W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie osoby kompetentne w sprawach rolnictwa.
   3. Wojewoda powołuje komisję w drodze zarządzenia, weryfikując we właściwych służbach (Instytut Meteorologii) lub poprzez kontrole w terenie fakt wystąpienia klęski.
   4. Komisja szacuje straty w obecności poszkodowanego w ciągu 60 dni od chwili powstania klęski.
   5. Zbiorczy protokół szacowania strat komisja wysyła do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
   6. Wojewoda w ciągu 3 miesięcy od chwili powstania klęski na podstawie danych zawartych w zbiorczych protokołach sporządza wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej.
   7. Po wydaniu zgody na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej rolnicy składają w urzędach gmin wnioski kredytowe. Urząd gminy po zgromadzeniu wniosków przesyła je do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
   8. Komisja Wojewódzka na podstawie danych zawartych w zbiorczych protokołach szacowania strat przesłanych z gmin opiniuje wnioski. Następnie wraz z załączonymi opiniami przesyła z powrotem do właściwych gmin. W trakcie opiniowania komisja weryfikuje dane zawarte w protokołach strat poprzez kontrole w terenie.
   9. Rolnicy odbierają zaopiniowane wnioski w urzędach gmin i udają się po kredyt do banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
  10. Wzór wniosku kredytowego, zatwierdzony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , można uzyskać w banku udzielającym kredyt, w urzędzie gminy lub na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Autor informacji: Danuta Lewandowska
Informację wprowadził\a: Danuta Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-16
Data udostępnienia informacji: 2006-01-17
Ilość wyświetleń informacji: 7772
Rejestr zmian dokumentu