Start arrow Rolnictwo arrow Podejmowanie decyzji dot. stwierdzenia nabycia z mocy prawa gruntów rolnych przez gminy.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Podejmowanie decyzji dot. stwierdzenia nabycia z mocy prawa gruntów rolnych przez gminy. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn.zm.)

Kto załatwia sprawę:

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 85-866 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, pok. 45, oddział Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rynków Rolnych, tel. 0-52 3497504.

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8, pok. 39 oddział zamiejscowy Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel. 0-54 231 40 97.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

1.Wniosek zawierający:

1)odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
2)wypis i wyrys z rejestru ewidencji gruntów,
3)informacje o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w dniu 1 stycznia 1992 r. oraz aktualnym,
4)określenie stanu zabudowy (jeżeli występuje).

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Podjęcie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.
 

Czy i gdzie można się odwołać:

Odwołanie wnosi się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa), za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Autor informacji: Danuta Lewandowska
Informację wprowadził\a: Danuta Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-18
Data udostępnienia informacji: 2006-01-19
Ilość wyświetleń informacji: 5051
Rejestr zmian dokumentu