Start arrow Rolnictwo arrow Rozpatrywanie wniosków dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości rolnych.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rozpatrywanie wniosków dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości rolnych. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


 

Przygotowanie projektów decyzji, w trybie nadzoru,
dot. stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości rolnych na rzecz skarbu państwa z różnych tytułów.


Podstawa prawna:
1. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
2. Obowiązujące od 1944 r. regulacje prawne, w tym: dekrety, ustawy, dot. przejmowania nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa.

Kto załatwia sprawę:

Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 - 3,
tel. 0-52 34 97 503 i 504, IV p. pok. 41 lub 45,

Delegatura Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oddział zamiejscowy Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8, pok. 39,
tel. 0-54 231 40 97.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
1. Wniosek
2. Oryginały, względnie uwierzytelnione kopie następujących dokumentów:

1) dokument potwierdzający interes prawny strony / np. postanowienie właściwego sądu w przedmiocie nabycia spadku /
2) przedmiotowa decyzja, orzekająca o przejęciu nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa
3) odpisy z ksiąg wieczystych, prowadzone dla przedmiotowej nieruchomości - aktualny oraz w dacie jej przejęcia do S.P.
4) wypisy z rejestru gruntów, jw.
5) wyrysy z mapy ewidencyjnej, jw.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z terminami określonymi w art. 57 – 60 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

Czy i gdzie można się odwołać
Odwołanie wnosi się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Autor informacji: Danuta Lewandowska
Informację wprowadził\a: Danuta Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 2006-01-18
Data udostępnienia informacji: 2006-01-19
Ilość wyświetleń informacji: 5727
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Monika Sawicka 2008-08-07 Edycja
Monika Sawicka 2008-07-22 Edycja
Monika Sawicka 2008-07-22 Edycja
Monika Sawicka 2008-07-21 Edycja
2008-07-14 Edycja
Danuta Lewandowska 2008-02-29 Utworzenie