Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Biuro Kadrowo-Organizacyjne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Biuro Kadrowo-Organizacyjne  

Możecie nas Państwo znaleźć w:

Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3, tel. 52 349-7320
Toruniu, przy ul. Moniuszki 15-21, tel. 56 62-26-564
Włocławku, przy ul. Brzeskiej 8, tel. 54 23-14-396

Dyrektor
Izabela Rosiak
Sekretariat
pok. nr 38 , parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349-7320
fax 52 349-7322
e-mail:
bko_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl  

Oddział Kadr
Kierownik
Marek Cichy
pok. nr 29, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349-7584
e-mail:
mcichy@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Zajmujemy się m.in.:

 • naborem do korpusu służby cywilnej, 
 • sprawami osobowymi pracowników Urzędu, 
 • obsługą komisji dyscyplinarnej, 
 • szkoleniami,
  sprawami dotyczącymi praktyk uczniowskich i studenckich, aplikantów radcowskich oraz staży absolwenckich. 
 • prowadzeniem spraw związanych z realizacją świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • obsługą Komisji Socjalnej K-P UW, 
 • prowadzeniem spraw dotyczących organizowania spotkań okolicznościowych emerytów i rencistów.


Oddział Organizacji i Zarządzania
Kierownik
Robert Hermanowski
pok. 36, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349-7358
e-mail:
rhermanowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmujemy się m.in: 

 • organizacją pracy Urzędu oraz obiegu dokumentów,
 • opracowywaniem Statutu i Regulaminu K-P UW, 
 • prowadzeniem kancelarii ogólnej, 
 • opracowywaniem projektów zarządzeń i poleceń Dyrektora Generalnego Urzędu; 
 • prowadzeniem Punktu Obsługi Klienta, 
 • prowadzeniem spraw z zakresu Profilu Zaufanego ePUAP,
 • prowadzeniem księgozbioru Urzędu, zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i przepisów UE,
 • koordynowaniem świadczenia usług transportowych i racjonalnego wykorzystania środków transportu Urzędu. 


Oddział Archiwum
Kierownik
Henryk Mleczek
piwnica bud. A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349-7303
e-mail:
hmleczek@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmujemy się m.in. 

 • prowadzeniem archiwum zakładowego,
 • koordynowaniem działania filii archiwum zakładowego w Delegaturach Urzędu,
 • przechowywaniem zbioru akt zlikwidowanych państwowych jednostek organizacyjnych,
 • wydawaniem zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych oraz wypisów i odpisów innych dokumentów,
 • udzielaniem instruktażu z zakresu archiwizacji i brakowania akt.


Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i obronności Urzędu
Jerzy Krysiński
pok. nr 10, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349-7354
e-mail:
jkrysinski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmuje się m.in.:

 • planowaniem, koordynowaniem i realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego Urzędu, 
 • planowaniem i realizacją zadań związanych z obronnością Urzędu w czasie pokoju, na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.  


Samodzielne stanowisko do spraw bhp
Jolanta Pawlikowska- Cichy
pok. nr 10, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349-7360
e-mail: 
jpawlikowska@bydgoszcz.uw.gov.pl   

Zajmuje się m.in.: 

 • prowadzeniem spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie,
 • szkoleniami i kontrolami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.


Wieloosobowe stanowisko do spraw informatyzacji i systemów teleinformatycznych

Zajmujemy się m.in.

 • zabezpieczaniem prawidłowego funkcjonowania od strony informatycznej systemów komputerowych działających w Urzędzie, 
 • obsługą informatyczną Urzędu,
 • zabezpieczeniem obsługi łączności telefonicznej, faksowej, wideokonferencyjnej oraz infrastruktury sieciowej dla potrzeb Urzędu,
 • obsługą nagłośnienia konferencji, narad i szkoleń prowadzonych w budynkach Urzędu.


Wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi klientów w Delegaturze Urzędu w Toruniu

ul. Moniuszki 15-21, I piętro, pok. nr 104
e-mail:
deluwt@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmujemy się m.in. 

 • prowadzeniem kancelarii ogólnej, 
 • prowadzeniem Punktu Obsługi Klienta, 
 • prowadzeniem spraw z zakresu Profilu Zaufanego ePUAP.


Filia archiwum zakładowego w Delegaturze Urzędu w Toruniu
Plac Teatralny 2, parter, pok. nr 143
tel. 56 62-18-220

Zajmujemy się m.in.

 • prowadzeniem archiwum zakładowego,
 • przechowywaniem zbioru akt zlikwidowanych państwowych jednostek organizacyjnych,
 • wydawaniem zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych oraz wypisów i odpisów innych dokumentów,
 • udzielaniem instruktażu z zakresu archiwizacji i brakowania akt.


Wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi klientów w Delegaturze Urzędu we Włocławku

ul. Brzeska 8, parter, pokój 9
tel. 54 23-14-396
e-mail:
deluww@bydgoszcz.uw.gov.pl  

Zajmujemy się m.in. 

 • prowadzeniem kancelarii ogólnej, 
 • prowadzeniem Punktu Obsługi Klienta, 
 • prowadzeniem spraw z zakresu Profilu Zaufanego ePUAP.


Filia archiwum zakładowego w Delegaturze Urzędu we Włocławku
ul. Brzeska 8, parter, pok. nr 1
tel. 54 23-14-411

Zajmujemy się m.in.

 • prowadzeniem archiwum zakładowego,
 • przechowywaniem zbioru akt zlikwidowanych państwowych jednostek organizacyjnych,
 • wydawaniem zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych oraz wypisów i odpisów innych dokumentów,
 • udzielaniem instruktażu z zakresu archiwizacji i brakowania akt.


Kancelaria Ogólna
pok. 151, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy,
czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00
Kancelaria przyjmuje pisma i wnioski kierowane do Wydziałów i Biur Urzędu.

Pisma i wnioski można również składać w Punkcie Obsługi Klienta lub sekretariacie Biura – pok. nr 38, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. 


Punkt Obsługi Klienta w Bydgoszczy
pok. 28, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349-7720 lub 7721
czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-18:00
Zapewniamy tłumacza języka migowego po wcześniejszym ustaleniu terminu - telefonicznie lub na adres
e-mail:
pok@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmujemy się m.in.: 

 • udzielaniem klientom niezbędnych informacji, udostępnianiem kart objaśnień oraz zapewnianiem klientom wymaganych druków i formularzy,
 • potwierdzaniem, przedłużaniem ważności i unieważnianiem Profilu Zaufanego ePUAP, 
 • przyjmowaniem, rejestracją wniosków kierowanych do archiwum zakładowego, 
 • przyjmowaniem, rejestracją i kierowaniem wpływających od klientów pism do merytorycznych wydziałów, 
 • przyjmowaniem i rejestracją wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatów karnych.

Punkt Obsługi Klienta działający w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy służy pomocą w zakresie udostępnienia klientom treści aktów prawnych publikowanych w następujących dziennikach promulgacyjnych:

 • Dziennik Ustaw*  
 • Monitor Polski*
 • Dziennika Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego*
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - w wersji elektronicznej
  _________________
  * udostępniane do wglądu w wersji papierowej i elektronicznej


Punkt Obsługi Klienta w Toruniu 
ul. Moniuszki 15-21, I piętro, pok. nr 104
czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-18:00

Zajmujemy się m.in.: 

 • udzielaniem klientom niezbędnych informacji, udostępnianiem kart objaśnień oraz zapewnianiem klientom wymaganych druków i formularzy,
 • potwierdzaniem, przedłużaniem ważności i unieważnianiem Profilu Zaufanego ePUAP, 
 • przyjmowaniem i rejestracją wniosków kierowanych do archiwum zakładowego, 
 • przyjmowaniem, rejestracją i kierowaniem wpływających od klientów pism do merytorycznych wydziałów, 
 • przyjmowaniem i rejestracją wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatów karnych.


Punkt Obsługi Klienta we Włocławku
ul. Brzeska 8, parter,
tel. 54 23-14-159
czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-18:00

Zajmujemy się m.in.: 

 • udzielaniem klientom niezbędnych informacji, udostępnianiem kart objaśnień oraz zapewnianiem klientom wymaganych druków i formularzy,
 • potwierdzaniem, przedłużaniem ważności i unieważnianiem Profilu Zaufanego ePUAP, 
 • przyjmowaniem i rejestracją wniosków kierowanych do archiwum zakładowego, 
 • przyjmowaniem, rejestracją i kierowaniem wpływających od klientów pism do merytorycznych wydziałów, 
 • przyjmowaniem i rejestracją wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatów karnych.
Autor informacji: Robert Hermanowski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-07-01
Data udostępnienia informacji: 2009-07-01
Ilość wyświetleń informacji: 6037
Rejestr zmian dokumentu