Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 174 z późn. zm),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych  (Dz. U. Nr 126, poz.1319 z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Tel.:  52 349-7764 do 68
Fax:  52 349-7766

Szkolenie specjalizacyjne

 1. Dziedziny, w których diagnosta laboratoryjny może odbywać specjalizację: laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna genetyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, mikrobiologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, laboratoryjna hematologia medyczna, cytomorfologia medyczna, laboratoryjna parazytologia medyczna, epidemiologia, laboratoryjna genetyka sądowa, laboratoryjna toksykologia sądowa.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadza jednostka
  kształcąca, uwzględniając przeprowadzenie odrębnego postępowania kwalifikacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych posiadających odpowiednią specjalizację I stopnia uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów.
 3. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji  należy składać do jednostki kształcącej w terminach do dnia 15 grudnia lub do dnia 15 czerwca  każdego roku - wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) odpis dyplomu szkoły wyższej,
  2) kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego",
  3) dokument potwierdzający wymagany staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.
 4. Osobie zakwalifikowanej do odbywania specjalizacji Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych wydaje kartę specjalizacji.
 5. Programy specjalizacji dostępne są na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Egzamin państwowy

 1. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
 2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.
 3. Wniosek o przystąpienie do egzaminu należy wypełniać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie CEM.
 4. Terminy składania dokumentów do egzaminu państwowego:
  - do dnia 15 stycznia na sesję wiosenną (od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja),
  - do dnia 15 lipca na sesję jesienną (od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia).
 5. Egzamin podlega opłacie, której wysokość CEM podaje na stronie.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie spraw zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednostki organizacyjne prowadzące specjalizację

 1. Lista Ministra Zdrowia dotycząca podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych dostępny na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 2. Wnioski akredytacyjne w specjalizacjach dla diagnostów laboratoryjnych dostępne na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Ponadto warto wiedzieć:

Wtym samym czasie diagnosta może odbywać tylko jedną specjalizację.


Autor informacji: Michał Muszyński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31
Data udostępnienia informacji: 2009-03-31
Ilość wyświetleń informacji: 6452
Rejestr zmian dokumentu