Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Kształcenie podyplomowe farmaceutów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów  (Dz. U.  Nr 101, poz.941 z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Tel.:  52 349-7764 do 68
Fax:  52 349-7766
 

Szkolenie specjalizacyjne

 1. Dziedziny, w których farmaceuta może odbywać specjalizację: analityka farmaceutyczna, bromatologia, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, toksykologia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe.
  W województwie kujawsko- pomorskim możliwa specjalizacja wyłącznie w dziedzinie farmacji aptecznej.
 2. Kierownik jednostki szkolącej określa corocznie liczbę osób, które mogą rozpocząć specjalizację oraz ustala wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne dla farmaceutów przeprowadza jednostka szkoląca według zasad i w terminach określonych wskazanym wyżej rozporządzeniem.
 4. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji należy składać do jednostki szkolącej w terminach do dnia 15 grudnia lub do dnia 1 czerwca każdego roku – wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • odpis dyplomu szkoły wyższej,
  • kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
  • dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 5. Osobie zakwalifikowanej do odbywania specjalizacji Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych wydaje kartę specjalizacji. 
 6. Programy specjalizacji  dostępne są na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Egzamin państwowy

 1. Egzamin państwowy dla farmaceutów organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
 2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
  Wzór zgłoszenia do PES.doc
 3. Terminy składania dokumentów do egzaminu państwowego:
  - do dnia 31 stycznia na sesję wiosenną (od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca),
  - do dnia 31 lipca na sesję jesienną (od dnia 2 stycznia do dnia 15 lutego).
 4. Farmaceuta może składać egzamin państwowy najwyżej trzy razy, przy czym trzeci termin przystąpienia do egzaminu musi być wyznaczony nie później niż 36 miesięcy od daty zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

Jednostki organizacyjne prowadzące specjalizację

 1. Wykaz jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji dla farmaceutów dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
 2. Wnioski akredytacyjne w specjalizacjach dla farmaceutów do prowadzenia specjalizacji  dostępne na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Termin załatwienia spraw:

Załatwienie spraw zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczących szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów i z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji podlega opłacie, której wysokość każdorazowo ustala kierownik jednostki szkolącej.
 2. Przystąpienie do Egzaminu Państwowego podlega opłacie.
 3. Farmaceuta w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.
Autor informacji: Michał Muszyński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-03-25
Data udostępnienia informacji: 2009-03-25
Ilość wyświetleń informacji: 5362
Rejestr zmian dokumentu