Start arrow Polityka społeczna arrow Rejestr Centrów Integracji Społecznej

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rejestr Centrów Integracji Społecznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko - Pomorski, na podstawie art. 5  ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn.  zm.) otrzymał uprawnienie nadawania  statusu  Centrom Integracji Społecznej.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)  Wojewoda  Kujawsko – Pomorski  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  rejestru  Centrów  Integracji Społecznej. Wszystkie CIS naszego województwa znajdują się w Rejestrze Wojewody, o którym mowa w art. 5 cyt. ustawy.

Rejestr Centrów Integracji  Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego znajduje się w: Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21,  87-100 Toruń. (pokój 118),
tel. 56 6115152.

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Rejestrem Centrów Integracji Społecznej w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane na temat Centrów Integracji Społecznej  znajdują się w rejestrze Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego:


Stan na dzień - 01.01.2015 r.

Lp. Nazwa i adres
Centrum Integracji Społecznej
Numer telefonu Instytucja tworząca Czasokres obowiązywania statusu CIS Pozycja w rejestrze
1 Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia ul. Smoleńska 43
85-871 Bydgoszcz
052/3486174 Prezydent Miasta Bydgoszczy Samorządowy Zakład Budżetowy od 28.11.2010 r.
do 28.11.2015 r.
7
2 Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie
Gm. Radzyń Chełmiński 87-220 Szumiłowo 13
056/6886001
056/6883017
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński od 01.01.2012 r.
do 01.01.2017 r.
14
3 Centrum Integracji Społecznej
ul. Stokrotkowa 22

87-100 Toruń
056/6549279
056/6546961
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu od 01.05.2010 r.
do 01.05.2015 r.
12
4 Centrum Integracji Społecznej w ŁojewieŁojewo21,
88 – 100 Inowrocław
052/3537317
600 728 577
Wójt Gminy Inowrocław od 01.01.2013 r.
do 01.01.2018 r.
15
Autor informacji: Dorota Hass
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2008-09-01
Data udostępnienia informacji: 2008-09-02
Ilość wyświetleń informacji: 8111
Rejestr zmian dokumentu