Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Kujawsko-Pomorskim UW Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


z dnia 2 czerwca  2010 r.

 • Dyrektora Biura Gospodarczego (plik pdf)

  

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości - dot. geodetów (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 23 kwietnia 2010r. (plik pdf)


z dnia 20 kwienia 2010r.

 

 •  inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (oferta nr 1)  (plik pdf)

 •  inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (oferta nr 2) (plik pdf)

 •  inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (oferta nr 3) (plik pdf)

 • starszego referenta w Oddziale Planowania i i Zagospodarowania Przestrzennego Wydziału Infrastruktury (plik pdf)


z dnia 13 kwietnia 2010r.
 

 • inspektora w Biurze Wojewody (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 13 kwietnia 2010r.(plik pdf)

z dnia 1 kwietnia 2010r.
 

 •  inspektora w Oddziale Terenowo-Prawnym Wydziału Infrastruktury  (plik pdf)

z dnia 17 marca 2010r.

 

 • Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 17 marca 2010r.  (plik pdf)

   

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (oferta dot. Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 25 lutego 2010r. (plik pdf)

 

z dnia 05 lutego 2010r.

 

 • starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu - Oddział Zamiejscowy we Włocławku (plik pdf

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 5 lutego 2010r. (plik pdf)

z dnia 30 grudnia 2009r. 

 • inspektora w Oddziale Terenowo-Prawnym Wydziału Infrastruktury  (plik pdf),

  Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane w dniu 30 grudnia 2009 r. (plik pdf)


 z dnia 29 grudnia 2009r.
 

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 29 grudnia 2009r. (plik pdf)

z dnia 18 grudnia 2009r. 

 •  straszego referenta w Wydziale Finansów i Budżetu (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 18  grudnia 2009r. (plik pdf)

 •  inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu (plik pdf).

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 18  grudnia 2009r. (plik pdf)

 

z dnia 11 grudnia 2009r. 

 • inspektora wojewódzkiego w Oddziale Architektury i Budownictwa Wydziału Infrastruktury (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 11  grudnia 2009r. (plik pdf)


z dnia 4 grudnia 2009r.
 

 • inspektora w Biurze Kadrowow-Organizacyjnym (plik pdf

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 4 grudnia 2009r. (plik.pdf)

z dnia 17 listopada 2009 r.

 • inspektora w Wydziale Polityki Społecznej  (plik pdf)

  lista kandydatów, kórzy spełnili wymagania formalne (plik pdf )

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 17 listpada 2009r. (plik pdf)

 

z dnia 27 października 2009r. 

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości - dotyczy geodetów (plik pdf

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 27 października 2009r. (plik pdf)

 

z dnia 5 października 2009r.

 

 • inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 5 października 2009r. (plik pdf)

z dnia 30 września 2009r. 

 

 • Kierownika Biura Kadrowo-Organizacyjnego (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 30 września 2009r.(plik pdf)
 • Kierownika Biura Finansowo-Inwestycyjnego (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 30 września 2009r.(plik pdf)

z dnia 17 września 2009r.


 • inspektora w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 17 września 2009r.(plik pdf)
 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości - dot. geodetów (plik pdf

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 17 września 2009r. (plik pdf)

 

z dnia 14 września 2009r.

 

 • inspektora w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 14 września 2009r. (plik pdf)
 • starszego referenta w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 14 września 2009r. (plik pdf)

 

z dnia 11 września 2009r.


 • inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 11 września 2009r. (plik pdf)

 • inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 11 września 2009r.(plik pdf)


z dnia 2 września 2009r.
 • starszego inspektora ds. nadzoru nad zakładami pracy chronionej oraz wpisów do rejestrów ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjncyh w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf )

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 2 września 2009r. (plik pdf)


z dnia 28 sierpnia 2009r.

 

 • inspektora w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (plik pdf

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf )

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 28 sierpnia 2009r.(plik pdf)


z dnia 27 sierpnia 2009r.

 

 • starszego referenta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf )

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 27 sierpnia 2009r.(plik pdf)

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (dotyczy Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 27 sierpnia 2009r.
  (plik pdf )

 


z dnia 11 sierpnia 2009r.

 

 • inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu (plik pdf

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 11 sierpnia 2009r. (plik pdf)

z dnia 5 sierpnia 2009r.


 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 5 sierpnia 2009r.(plik pdf)

 

z dnia 29 lipca 2009r. 

 • starszego referenta w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (plik pdf )

  lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne (plik pdf )

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 29 lipca 2009r. (plik pdf)


z dnia 24 lipca 2009r.

 • inspektora w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 24 lipca 2009r. (plik pdf)

z dnia 17 lipca 2009r. 

 

 • starszego referenta w Biurze Organizacyjno-Kadrowym (plik pdf).

  lista kandydatów, którzy spełniają  wymagania formalne (plik  pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 17 lipca 2009r.(plik pdf)

 

 z dnia 16 lipca 2009r. 

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (oferta dotyczy Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy  spełniają  wymagania formalne (plik pdf),

  Informacja ounieważnieniu  naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 16 lipca 2009r. (plik pdf )

 • inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu -  oferta nr 1 (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy  spełniają  wymagania formalne (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 16 lipca 2009r. (plik pdf )

 • starszego  inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu - oferta nr 2 (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy  spełniają  wymagania formalne (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 16 lipca 2009r.(plik pdf ).

 • starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu - oferta nr 3 (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy  spełniają  wymagania formalne (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 16 lipca 2009r. (plik pdf )


z dnia 1 lipca 2009r.

 • Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 1 lipca 2009r. (plik pdf),

 • Kierownika Biura Wojewody (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 1 lipca 2009r. (plik pdf),

 • Kierownika Biura Obsługi Prawnej (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 1 lipca 2009r. (plik pdf).
z dnia 12 czerwca 2009r. 

 • inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym oferta nr 3 (plik pdf),

  Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 12 czerwca 2009r. (plik pdf),

 • inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym oferta nr 4 (plik pdf),

  Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 12 czerwca 2009r. (plik pdf),

 • inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym oferta nr 5 (plik pdf).

  Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 12 czerwca 2009r. (plik pdf).

 

z dnia 8 czerwca 2009r.

 • starszy inspektor w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 8 czerwca 2009r. (plik pdf)

 • inspektor w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy spełniaja wymagania formalne (plik pdf),

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 8 czerwca 2009r.  (plik pdf)


 • referent prawno-administracyjny w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (plik pdf),

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 8 czerwca 2009r. (plik pdf)

 • starszy referent w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (plik pdf).

  Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 08 czerwca 2009r. (plik pdf)z dnia 22 maja 2009r.

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 22 maja 2009r. (plik pdf
    

z dnia 13 maja 2009r.

 • starszego inspektora w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 13 maja 2009r. (plik pdf)

 • kierownika Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
  (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 13 maja 2009r. (plik pdf)

 • audytora wewnętrznego w Biurze Audytu Wewnętrznego (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 13 maja 2009r. (plik pdf)

z dnia 1 maja 2009r.

 • Dyrektora Wydziału Infrastruktury (plik doc)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 1 maja 2009r.(plik pdf)

 • Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej (plik doc)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 1 maja 2009r. (plik pdf)

 

z dnia 10 kwietnia 2009r.

 • inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Zamiejscowy w Toruniu –
  Punkt Paszportowy w Grudziądzu - oferta nr 1 (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w  dniu 10 kwietnia 2009r. (plik pdf)

 • inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Zamiejscowy w Toruniu –
  Punkt Paszportowy w Grudziądzu - oferta nr 2 (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w  dniu 10 kwietnia 2009r. (plik pdf)

 • inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Punkt Paszportowy w Inowrocławiu
  oferta nr 3 (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w  dniu 10 kwietnia 2009r. (plik pdf)

 • inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Punkt Paszportowy w Inowrocławiu
  oferta nr 4 (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w  dniu 10 kwietnia 2009r. (plik pdf) (plik pdf)

 • starszego  inspektora wojewódzkiego  w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 10 kwietnia 2009r.(plik pdf)

   

z dnia 3 kwietnia 2009r.

 • kierownika oddziału środowiska i programu rozwoju obszarów wiejskich w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi - oferta nr 1 (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniaja wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 3 kwietnia 2009r.(plik pdf)
 • kierownika oddziału rolnictwa w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi - oferta nr 2 (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 3 kwietnia 2009r.(plik pdf)
 • Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)


  lista kandydatów, którzy spełniaja wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 3 kwietnia 2009r.(plik pdf)


 • Dyrektora Wydziału Zdrowia (plik pdf)


  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 3 kwietnia 2009r.(plik pdf)

z dnia 23 marca 2009r.
 • inspektora ds. opracowywania i realizacji budżetu wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu (plik pdf)


  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 23 marca 2009r. (plik pdf).

 

z dnia 19 marca 2009r.

 • inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura we Włocławku (plik pdf)


  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 19 marca 2009r. (plik pdf)


z dnia 2 marca 2009r.

 • kierownika Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 2 marca 2009r.(plik pdf)


z dnia 27 lutego 2009r.

 • od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (oferta nr 3)
  (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 27 lutego 2009r. (plik pdf)


z dnia 26 lutego 2009r.

 • inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura w Toruniu (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 26 lutego 2009r. (plik pdf)

   

z dnia 23 lutego 2009r.

 • inspektora ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 23 lutego 2009r. (plik pdf)
 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 23 lutego 2009r. (plik pdf)


z dnia 2 lutego 2009r.

 • od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (oferta nr 1)
  (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 2 lutego 2009r. (plik pdf)

 • od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (oferta nr 2)
  (plik pdf)


  lista kandydatów, którzy spełniaja wymagania formalne (plik pdf)  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 2 lutego 2009r.(plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 2 lutego 2009r. (plik pdf)

 

z dnia 30 stycznia 2009r.

 • kierownika Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 30 stycznia 2009r. (plik pdf)

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 30 stycznia 2009r. (plik pdf)

z dnia 23 stycznia 2009r.

 • od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 23 stycznia 2008r. (plik pdf)

 • od inspektora do starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (plik pdf)


  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 23 stycznia 2008r.(plik pdf)


 • od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)


  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 23 stycznia 2008r.((plik pdf)

z dnia 19 stycznia 2009r.

 

 • inspektora wojewódzkiego ds. budownictwa kolejowego w Wydziale Infrastruktury (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 19 stycznia 2009r. (plik pdf)

 • od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości - 4 etaty
  (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 19 stycznia 2009r. (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 19 stycznia 2009r. (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 19 stycznia 2009r. (plik pdf)


 • od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura w Toruniu (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 19 stycznia 2009r. (plik pdf)

 • od inspektora do starszego inspektor wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura we Włocławku (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 19 stycznia 2009r. (plik pdf

z dnia 5 grudnia 2008r.

 

 • inspektora  wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ( plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

 • inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 5 grudnia 2008r. (plik pdf)

 • starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne ( plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 5 grudnia 2008r. (plik pdf)

 • kierownika Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 5 grudnia 2008r. (plik pdf)

z dnia 4 grudnia 2008r.

 • inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 4 grudnia 2008r.(plik pdf)

 • starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 4 grudnia 2008r. (plik pdf)


z dnia 3 grudnia 2008r.

 • od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 3 grudnia 2008r. (plik pdf)


 • inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 3 grudnia 2008r. (plik pdf)


z dnia 19 listopada 2008r.

 • inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w dniu 19 listopada 2008r. (plik pdf)

z dnia 13 listopada 2008r.

 • starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 listopada 2008r.(plik pdf)

 • inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 listopada 2008r (plik pdf)


 • starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 listopada 2008r.(plik pdf)

 • kierownika w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 listopada 2008r.(plik pdf)

z dnia 29 października 2008r.

 •  starszego  inspektora w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29 października 2008r. (plik pdf)

 

z dnia 16 października 2008r.

 • kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 października 2008r. (plik pdf)


z dnia 3 października 2008r.

 • inspektora ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 3 października 2008r. (plik pdf)

z dnia 26 września 2008r.

 • inspektora wojewódzkiego ds. budownictwa kolejowego w Wydziale Infrastruktury (plik pdf)

 

z dnia 12 września 2008r.

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości  (plik pdf)

listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 września 2008r.(plik pdf)

z dnia 4 września 2008r.

 • od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf)


lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 września 2008r.(plik pdf)

 • starszego  inspektora ds. orzecznictwa i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf)


lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 września 2008r. (plik pdf)


z dnia 18 sierpnia 2008r.

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości ( plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości ( plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 sierpnia 2008r. (plik pdf)
   
z dnia 28 lipca 2008r.  

 •   Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi (plik.pdf

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 lipca 2008r.(plik pdf)

z dnia 24 lipca 2008r.

 • inspektora ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

 • od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki rybackiej i obrony cywilnej w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 lipca 2008r.(plik pdf)

 • od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego ds. gospodarki gruntami w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi (plik pdf)

lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzęzie Wojewódzkim opublikowane w Biuletynie Informacji Publiczej dnia 24 lipca 2008r.  (plik pdf)

z dnia 18 lipca 2008r.  

 • inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalme (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 lipca 2008r. (plik pdf)

 • inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym ( plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalme (plik pdf)

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 18 lipca 2008r. (plik pdf)

 • od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej (plik pdf)

z dnia 10 lipca 2008r.  

 • inspektor wojewódzki ds. budownictwa kolejowego w Wydziale Infrastruktury (plik pdf)

 • inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (plik pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalme (plik pdf)

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 10 lipca 2008r. (plik pdf)

z dnia 7 lipca 2008r.  

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości oferta dot. Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (plik.pdf)

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości oferta dot. Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (plik.pdf)

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości oferta dot. Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (plik.pdf)

 • od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury (plik.pdf

  lista kadydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 7 lipca 2008r. (plik pdf)

 • od inspektora do inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne ( plik pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 7 lipca 2008r. (plik pdf)

z dnia 3 lipca 2008 r.  

 • starszy inspektor ds. wspomagania procesu planowania i organizacji wojewódzkiego systemu zarządzania i reagowania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

 • starszy inspektor ds. planowania ochrony wojewódzkiej infrastruktury krytycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 3 lipca 2008r. (plik pdf)

 • inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

z dnia 24 czerwca 2008 r.  

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik.pdf)

z dnia 16 czerwca 2008 r.  

 • audytora wewnętrznego w Biurze Audytu Wewnętrznego (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

  Informacja  o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim  Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 16 czerwca 2008r. (plik pdf)

z dnia 2 czerwca 2008 r.  

 • od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (plik.pdf) (dotyczy geodetów)

z dnia 30 maja 2008 r.  

 • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych  (plik.pdf) 

  informacja dodatkowa do ogłoszenia (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

  Informacja  o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Kujawsko-Pomorskim  Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 30 maja 2008r. (plik pdf)

z dnia 29 maja 2008 r.  

 • od inspektora do inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej  (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 29 maja 2008r. (plik pdf)

 • inspektor wojewódzki ds. orzecznictwa i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura w Toruniu (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 29 maja 2008r. (plik.pdf)

 z dnia 26 maja 2008 r.  

 • audytora wewnętrznego w Biurze Audytu Wewnętrznego (plik.pdf)

z dnia 20 maja 2008 r.  

 • starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarki wodnej i zagadnień związanych ze szkodami w środowisku w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (plik.pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Służby Cywilnej dnia 20 maja 2008r. (plik pdf)

 • starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarki wodno ściekowej w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Służby Cywilnej dnia 20 maja 2008r. (plik.pdf)

z dnia 9 maja 2008 r.  

 • inspektora ds. ochrony przyrody w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Delegatura we Włocławku, (plik.pdf)

 • starszego inspektora ds. ochrony flory i siedlisk przyrodniczych w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (plik.pdf)

 • inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (plik.pdf)

 • inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura we Włocławku. (plik.pdf)

  lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (plik.pdf)

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, opublikowane  w Biuletynie Służby Cywilnej dnia 9 maja 2008r. (plik.pdf)

Autor informacji: Ewa Adamczyk
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-28
Data udostępnienia informacji: 2008-07-28
Ilość wyświetleń informacji: 117007
Rejestr zmian dokumentu