Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2015 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2014 r., znak:   WST.612.1.317.2014.AD;
  • Zarząd dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2014 r., znak: ZDP.420.181/14;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 32/TZ/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: ZKPPT.7637.258.2014,
  • Starostę Nakielskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: WWA.670.4.5.2014.P.P.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla terenów mieszkalnych w miejscowości Samostrzel, gmina Sadki, z rur PE ? 110 mm, skrzyżowanie wodociągu z linią kolejową Bydgoszcz-Piła na działce nr ew. 113, obręb Samostrzel, gmina Sadki.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WIR.II.746.1.4.2014.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Data udostępnienia informacji: 2015-01-13
Ilość wyświetleń informacji: 3629
Rejestr zmian dokumentu