Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji od decyzji Starosty Świeckiego z dnia 20 września 2013 r., znak AB.6744.Św.1254.2013 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej gminnej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 031019C od skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego do ulicy Sienkiewicza w Świeciu, decyzją z dnia 24 listopada 2014 r., w której:

  1. uchylił, w sentencji zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 1, zapis:
    „2.  W obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto:

    • działki bez podziału: 108/3, 103/3, 102/3, 345/130, 345/129
    • działki podzielone: 108/4 (108/5, 108/6, 108/7), 242/7 (242/8, 242/9), 345/158 (345/164, 345/165), 345/161 (345/166, 345/167), 345/131 (345/162, 345/163), 101/2 (101/4, 101/5)”

i orzekł w tym zakresie poprzez ustalenie w miejscu uchylenia zapisu:

„2.  W obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto:

  • działki bez podziału: 108/3, 108/5, 103/3, 102/3, 345/130, 345/129
  • działki podzielone: 242/7 (242/8, 242/9), 345/158 (345/164, 345/165), 345/161 (345/166, 345/167), 345/131 (345/162, 345/163), 101/2 (101/4, 101/5)”
  1. w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju  Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 237 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – nr tel. 052-349-74-54.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-24
Data udostępnienia informacji: 2014-11-26
Ilość wyświetleń informacji: 3229
Rejestr zmian dokumentu