Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Audytor Wewnętrzny
Marcin Ciesielski
tel. (52) 349-7357
fax. (52) 349-7357
ul. Jagiellońska 3, pokój 119
 
Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do Spraw  Audytu Wewnętrznego należy realizacja zadań audytowych mających na celu dostarczenie Dyrektorowi Generalnemu, a za jego pośrednictwem Wojewodzie niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych na podstawie rocznego planu audytu;
2. Przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu;
3. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego na polecenie:
  • Prezesa Rady Ministrów,
  • Ministra Finansów,
  • Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
4. Wykonywanie czynności doradczych;
5. Przeprowadzanie czynności sprawdzających;
6. Przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu oraz Ministrowi Finansów:
  • do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
  • do końca grudnia każdego roku – planu audytu na rok następny.
7. Współpraca z Ministrem Finansów oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie wykonywanych zadań;
8. Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli i inspekcji zewnętrznych w zakresie wykonywanych zadań.
Autor informacji: Barbara Limanowska
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2004-02-19
Data udostępnienia informacji: 2004-02-20
Ilość wyświetleń informacji: 3818
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Roman Szuścicki 2012-07-03 Edycja
Dagmara Karczewska 2012-03-09 Edycja
Monika Sawicka 2011-01-05 Edycja
Monika Sawicka 2011-01-05 Edycja
Monika Sawicka 2010-05-19 Edycja
Monika Sawicka 2010-02-25 Edycja
Monika Sawicka 2010-01-12 Edycja
Monika Sawicka 2009-09-29 Edycja
Monika Sawicka 2009-09-29 Edycja
Monika Sawicka 2009-07-03 Edycja
Monika Sawicka 2009-07-01 Edycja
Monika Sawicka 2008-07-18 Edycja
Monika Sawicka 2008-07-18 Edycja
2008-07-14 Edycja
Krzysztof Człapinski 2008-03-01 Utworzenie