Start arrow Środowisko arrow Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanej rolnictwa i leśnictwa

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanej rolnictwa i leśnictwa Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Uzgadnianie projektów realizowanych w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanej rolnictwa i leśnictwa" Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Zgodnie z art. 72 ust.1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145  ze zm.) urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa i są wykonywane na jego koszt.

Rozstrzygnięcia w sprawie współfinansowania wykonywanych urządzeń melioracji wodnych podstawowych z publicznych środków wspólnotowych określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.) i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173) prowadzi marszałek województwa po uzgodnieniu z wojewodą.

Autor informacji: Dominika Heller
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-17
Data udostępnienia informacji: 2014-10-18
Ilość wyświetleń informacji: 2505
Rejestr zmian dokumentu