Start arrow Urząd Wojewódzki arrow Delegatury arrow Delegatura w Toruniu

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Delegatura w Toruniu Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Koordynator
Kazimierz Sobiesiak

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
tel. 56 622 65 64
fax 56 622 65 65
e-mail: deluwt@bydgoszcz.uw.gov.pl

 • sprawy obywatelskie i paszportów:
  tel. 56 611 5143, 56 611 5146, 56 611 5147
 • sprawy dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych:
  tel. 56 611 5268
  Więcej informacji: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • sprawy dotyczące mandatów:
  tel. 784 448 490, 784 447 578, 784 454 575
  Więcej informacji: Wydział Finansów i Budżetu
 • sprawy zawiązane z rynkiem pracy, zakładami pracy chronionej oraz centrami integracji społecznej:
  tel. 784 451 868, 784 448 124, 784 448 897, 784 453 493
  Więcej informacji: Wydział Polityki Społecznej
 • sprawy związane z komunalizacją i przekazywaniem nieruchomości na rzecz gmin i powiatów, uwłaszczanie osób prawnych na gruntach Skarbu Państwa oraz nadzór nad gospodarką gruntami Skarbu Państwa realizowaną przez starostów:
  tel. 784 447 560
 • sprawy rekompensat za mienie pozostawione za granicami kraju, wywłaszczenia i odszkodowania:
  tel. 784 455 568, 784 447 282
 • sprawy związane z przejmowaniem gruntów pod drogi publiczne oraz przekazywanie w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa pod drogi publiczne:
  tel. 784 450 368
  Więcej informacji: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • sprawy nadzoru nad samorządami:
  tel. 784 447 357, 784 452 631, 784 450 854
  Więcej informacji: Wydział Nadzoru i Kontroli
 • sprawy związane z wydawaniem dokumentacji osobowo-płacowej w celu uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych:
  tel. 56 62 18 220, 784 455 323
  Więcej informacji: Biuro Kadrowo-Organizacyjne

 

Autor informacji: Monika Sawicka
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 9747
Rejestr zmian dokumentu