Start arrow Ogłoszenia arrow Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek,  decyzją   Nr 164/2014 z dnia 10 września 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu (rzeka Kotomierzyca) gmina Dobrcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie na dz. nr ewid. 182/4, 184/2, 182/13, 300/2, 183/2, 231/2, 184/9, 184/14, 184/7, 184/8, 184/11, 184/12, 300/1, 184/13, 182/10, 229/1, 183/1, 183/3, 231/1, 184/10, 232/1 obręb Kotomierz oraz 62, 65, 66 obręb Trzebień”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 7.00 - 15.00.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.7.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-10
Data udostępnienia informacji: 2014-09-12
Ilość wyświetleń informacji: 2132
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-09-12 Utworzenie