Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 8 września 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 8 września 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 27 sierpnia 2014 r., znak: ZDW.RDW.6.12.509.56.14;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 15/TZ/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r., znak: ZKPPT.7637.119.2014;
  • Starostę Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2014 r., znak: AB.6730.W.1639.2014;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160mm PE, na nieruchomości ozn. nr ewid. 250 obręb Warlubie, gmina Warlubie.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.30.2014.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-08
Data udostępnienia informacji: 2014-09-10
Ilość wyświetleń informacji: 2843
Rejestr zmian dokumentu