Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lipca 2014 r., znak: DUDiM.455.85.2014;
  • Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 sierpnia 2014 r., znak: In 7230.42.2014 AP
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 9/TZ/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. znak: ZKPPT.7637.72.2014;
  • Starostę Aleksandrowskiego nr 5/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.,

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości ozn. nr ew. 150/2 w obrębie Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Paulina Wenderlich
p.o. Kierownika Oddziału
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13
Data udostępnienia informacji: 2014-08-13
Ilość wyświetleń informacji: 2873
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-08-13 Utworzenie