Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/214/2013 z dnia 21 maja 2014 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.26.3.2014.TZ;
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie z dnia 20 maja 2014 r., znak: ZDP.11.5444.56.2014;
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2014 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.80.2014;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 109/CP/2014 z dnia 28 maja 2014 r.;
  • Starostę Mogileńskiego z dnia 23 maja 2014 r., znak: AB.6730.3.2014;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, skablowanie odcinka linii napowietrznych relacji GPZ Mogilno – Pakość oraz GPZ Mogilno - Iskra, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1263/26 i 468 obręb Mogilno 1, miasto Mogilno.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.10.2014.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury


Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-06-10
Data udostępnienia informacji: 2014-06-11
Ilość wyświetleń informacji: 1305
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-06-11 Edycja
Radosław Górnicki 2014-06-11 Edycja
Radosław Górnicki 2014-06-11 Utworzenie