Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz na wniosek 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką –Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ulicy Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie dodatkowego wejścia do budynku nr 3 wraz z parkingiem dla potrzeb 10-tego Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Warszawy 5, dz. nr 6/18, obręb 124, miasto Bydgoszcz.

Zgodnie z decyzją  Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013r., poz. 233 ze zm. – Lp. 769 załącznika do decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.


W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w godzinach 8:00 – 15:00, a także uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Z up. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-29
Data udostępnienia informacji: 2014-05-27
Ilość wyświetleń informacji: 1252
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-05-27 Edycja
Radosław Górnicki 2014-05-27 Utworzenie