Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY  KUJAWSKO – POMOMORSKIEGO
o wydaniu decyzji zmieniającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 12 ust 1 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 38 pkt 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) - zawiadamiam,
że w dniu 25  kwietnia  2014 r. wydano decyzję Nr 49/2014, znak WI.I.7840.2.32.2014 MPt. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”, zatwierdzonego decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WI.DW.7840.7.12.2011MPt. z dnia 21 czerwca 2011 r. w zakresie zmiany lokalizacji śluzy nadawczo odbiorczej tłoka na działkach nr ewid. 40/2, 40/4 obręb 0007 Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, województwo kujawsko – pomorskie.


W związku z powyższym zawiadamia się właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją o pozwolenie na budowę, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej we Włocławku , ul. Brzeska 8 , 87 – 800 Włocławek , pokój nr 15 (w godzinach od 8.00 do 15.00).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej we Włocławku ul. Brzeska 8 ,87 – 800 Włocławek ) w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia lub obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Znak sprawy: WI.I.7840.2.32.2014 MPt.
Bydgoszcz, 25  kwietnia  2014 r.

Autor informacji: Paulina Wenderlich
Informację wprowadził\a:
Data wytworzenia informacji: 2014-04-25
Data udostępnienia informacji: 2014-04-29
Ilość wyświetleń informacji: 1005
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-04-30 Edycja
Radosław Górnicki 2014-04-29 Utworzenie