Start arrow Ogłoszenia arrow Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk  reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Niemirskiego,  decyzją Nr 60/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przebudowa jazu farnego w Bydgoszczy na dz. nr ewid. 95/34, 97/11, 97/12, 97/17 obręb 097 oraz 149/4, 149/1, 150, 151, 152, 154, 155, 156 i 163/1 obręb 108 w Bydgoszczy”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 800 - 1500.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.1.2014.AŻ

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Pan Eugeniusz Kaźnica
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury

Autor informacji: Eugeniusz Kaźnica
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-25
Data udostępnienia informacji: 2014-04-28
Ilość wyświetleń informacji: 1048
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-04-28 Utworzenie