Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014 r., znak: UP-4005/7687/14;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 74/CP/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r.;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2014 r., znak: WAB.I.670.1.111. 2014.MO;


uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową w zakresie zabudowy podcienia budynku dla potrzeb Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy przy ul. M. Ogińskiego 28-30, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 303/1, 303/5 i 303/7 obręb 177, miasto Bydgoszcz.


W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.3.2014.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22
Data udostępnienia informacji: 2014-04-23
Ilość wyświetleń informacji: 1241
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-04-23 Edycja
Radosław Górnicki 2014-04-23 Edycja
Radosław Górnicki 2014-04-23 Utworzenie