Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 20 marca 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Franciszka Złotnikiewicza Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej", gmina Wielka Nieszawka, powiat toruński, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

jednostka ewidencyjna 041508_2 Wielka Nieszawka, obręb 0002 Cierpice, działki nr: 3, 5, 375, 376,
jednostka ewidencyjna 041508_2 Wielka Nieszawka, obręb 0003 Mała Nieszawka, działki nr: 2/2,
jednostka ewidencyjna 041508_2 Wielka Nieszawka, obręb 0005 Wielka Nieszawka, działki nr: 13, 15/1, 511.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, I piętro, pokój 152), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Znak sprawy: WI.IV.7830.6.2013

Z up. Wojewody
Kujawskiego-Pomorskiego
Izabela Rosiak
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20
Data udostępnienia informacji: 2014-03-20
Ilość wyświetleń informacji: 2088
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-03-20 Utworzenie