Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) Minister Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r).

czytaj dalej

Autor informacji: Adam Zdziebło
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-03-13
Data udostępnienia informacji: 2014-03-21
Ilość wyświetleń informacji: 1406
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2014-03-19 Utworzenie