Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
zawiadamia się,

że dnia 6 grudnia 2013 r. dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 30/2013 znak:WI.III.746.1.29.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 5, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, z przeznaczeniem na obiekt wielofunkcyjny/warsztatowo–garażowo–magazynowy, magazyn wojskowy ogólnego przeznaczenia/ na terenie obejmującym dz. nr ewid. 114/2 obręb 6, miasto Toruń, w kompleksie wojskowym 2017 przy ul. Sienkiewicza 37 - na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza właściciela Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego „Abrys” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, występującego w imieniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszcz (na podstawie upoważnienia z dnia 12 lipca 2013 r. Nr 180/2013 wydanego przez płk. Krzysztofa Szychulskiego – Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy).


W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.29.2013.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-12
Data udostępnienia informacji: 2013-12-16
Ilość wyświetleń informacji: 1532
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2013-12-16 Edycja
Radosław Górnicki 2013-12-16 Edycja
Radosław Górnicki 2013-12-16 Edycja
Radosław Górnicki 2013-12-16 Edycja
Radosław Górnicki 2013-12-16 Utworzenie