Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
na wniosek Pana Marka Łagodzińskiego, występującego z upoważnienia nr WPI/57/1/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r. płk. Zbigniewa Podosek Komendanta Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia techniczne i serwerownie w budynku nr 2, przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych, teletechnicznych, budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączami SN, złączem kablowym SN, budowa agregatu prądotwórczego wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi, budowa klimatyzatorowni wraz z przynależną infrastrukturą, budowa sieci SN i nn w kompleksie wojskowym 1168, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 13/1 obręb 0172, m. Bydgoszcz, ujętej w decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 233 – Lp. 182 załącznika do ww. decyzji), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w godzinach pracy Urzędu 8:00 – 15:00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.36.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-06
Data udostępnienia informacji: 2013-12-09
Ilość wyświetleń informacji: 1523
Rejestr zmian dokumentu