Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 listopada 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin – odcinek od km 19+649 do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290”,

I. obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Gmina Janowiec Wielkopolski – obręb Juncewo 0005:
działka nr 232 o powierzchni 1,55 ha; część działki nr 259/27 o powierzchni  0,0178 ha; część działki nr 259/23 o powierzchni 0,0042 ha; część działki nr 259/25 o powierzchni 0,0048 ha; część działki nr 259/26 o powierzchni 0,0054 ha; część działki nr 259/29 o powierzchni 0,0099 ha; część działki nr 259/30 o powierzchni 0,0057 ha; część działki nr 259/11 o powierzchnia 0,0151 ha; część działki nr 259/15 o powierzchni 0,0159 ha; część działki nr 259/14 o powierzchni 0,0028 ha; część działki nr 241/4 o powierzchni 0,0324 ha; część działki nr 241/5 o powierzchni 0,0300 ha; część działki nr 230/4 o powierzchni 0,0097 ha; część działki nr 230/28 o powierzchni 0,0066 ha; część działki nr 230/23 o powierzchni 0,0210 ha; część działki nr 229 o powierzchni 0,0055 ha; część działki nr 198/3 o powierzchni 0,0826 ha; część działki nr 198/4 o powierzchni 0,0844 ha; część działki nr 191/1 o powierzchni  0,0061 ha; część działki nr 240/2 o powierzchni 0,0220 ha; działka nr 237/1 o powierzchni 0,12 ha; działka nr 87 o powierzchni 3,09 ha; część działki nr 135/1 o powierzchni 0,0080 ha; część działki nr 134 o powierzchni 0,0139 ha; część działki nr 236/1 o powierzchni 0,0286 ha; część działki nr 235 o powierzchni 0,0017 ha; część działki nr 31 o powierzchni 0,0131 ha; część działki nr 262 o powierzchni 0,0064 ha; część działki nr 35 o powierzchni 0,1255 ha; część działki nr 85/3 o powierzchni 0,2523 ha; działka nr 86 o powierzchni 0,62 ha; część działki nr 85/2 o powierzchni 0,0812 ha; część działki nr 85/4 o powierzchni 0,1378 ha; część działki nr 48/1 o powierzchni 0,0089 ha; część działki nr 119/7 o powierzchni 0,0146 ha; część działki nr 119/15 o powierzchni 0,0174 ha; część działki nr 119/16 o powierzchni 0,0093 ha; część działki nr 84 o powierzchni 0,3185 ha; część działki nr  82 o powierzchni 0,0196 ha; część działki nr 83 o powierzchni 0,4009 ha;

Gmina Janowiec Wielkopolski – obręb Świątkowo nr 0016:
działka nr 12 o powierzchni 2,28 ha; część działki nr 2 o powierzchni 0,0084 ha; część działki nr 3 o powierzchni 0,0626 ha; część działki 5 o powierzchni 0,1614 ha; część działki nr 8 o powierzchni 0,0370 ha; część działki nr 20 o powierzchni 0,0595 ha; część działki nr 27 o powierzchni  0,0800 ha; część działki nr 28/1 o powierzchni 0,0668 ha; część działki nr 28/2 o powierzchni 0,0272 ha; część działki nr 33 o powierzchni0,0457 ha; część działki nr 34 o powierzchni 0,1424 ha; część działki nr 9 o powierzchni  0,0026 ha; część działki nr 10 o powierzchni  0,0092 ha; część działki nr 11 o powierzchni 0,0981 ha; część działki nr 48 o powierzchni 0,0398 ha; część działki nr 1 o powierzchni 0,0042 ha;

Gmina Żnin – obręb Ustaszewo nr 0033:
działka nr 48 o powierzchni 2,72 ha; część działki nr 30 o powierzchni 0;0042, działka nr 77 o powierzchni 0,0100 ha; część działki nr 76 o powierzchni 0,1264 ha; część działki nr 37/13 o powierzchni 0,0201 ha; część działki nr 75/1 o powierzchni 0,0225 ha; część działki nr 39/1 o powierzchni 0,0046 ha; część działki nr 74/1 o powierzchni 0,0325 ha; część działki nr 73/1 o powierzchni 0,0275 ha; część działki nr 72 o powierzchni 0,0011 ha; część działki nr 45 o powierzchni 0,0234 ha; część działki nr 70/1 o powierzchni 0,0500 ha; część działki nr 47 o powierzchni 0,0235 ha; część działki nr 20 o powierzchni 0,0072 ha; część działki nr 18/1 o powierzchni 0,0378 ha; część działki nr 18/2 o powierzchni 0,0757 ha; część działki nr 17 o powierzchni 0,0683 ha; część działki nr 68/1 o powierzchni 0,0313 ha; część działki nr 59 o powierzchni 0,0748 ha; część działki nr 49 o powierzchni 0,1139 ha; część działki nr 50 o powierzchni 0,0275 ha; część działki nr 13/3 o powierzchni 0,0220 ha; część działki nr 14 o powierzchni 0,0065 ha; część działki nr 16 o powierzchni 0,0241 ha; część działki nr 51 o powierzchni 0,0440 ha; część działki nr 52 o powierzchni 0,1233 ha; część działki nr 53/2 o powierzchni 0,0471 ha; część działki nr 56/1 o powierzchni 0,1132 ha; część działki nr 11/1 o powierzchni 0,0397 ha; część działki nr 86/1 o powierzchni 0,0058 ha; część działki nr 87 o powierzchni 0,0075 ha;

Gmina Żnin-obręb Słębowo nr 0030
działka nr 150 o powierzchni 6,54 ha; część działki nr 112/1 o powierzchni 0,0045 ha; część działki nr 115 o powierzchni 0,0273 ha; część działki nr 152/1 o powierzchni 0,1099 ha; część działki nr 153/5 o powierzchni 0,0249 ha; część działki nr  153/6 o powierzchni 0,0166 ha; część działki nr 153/4 o powierzchni 0,0509 ha; część działki nr 154/1 o powierzchni 0,0660 ha; część działki nr 154/3 o powierzchni 0,0094 ha; część działki nr  154/4 o powierzchni 0,0066 ha; część działki nr 118/2 o powierzchni 0,0037 ha; część działki nr 118/3 o powierzchni 0,0149 ha; część działki nr 155/5 o powierzchni 0,0574 ha; część działki nr 155/2 o powierzchni 0,0103 ha; część działki nr 155/3 o powierzchni 0,0308 ha; część działki nr  156 o powierzchni 0,0228 ha; część działki nr 157/3 o powierzchni 0,0220 ha; część działki nr  157/2 o powierzchni 0,0034 ha; część działki nr 158/3 o powierzchni 0,0138 ha; część działki nr  158/4 o powierzchni 0,0033 ha; część działki nr 158/2  o powierzchni 0,0128 ha; część działki nr 159/2 o powierzchni 0,0097 ha; część działki nr 159/1 o powierzchni 0,0859 ha; część działki nr 120/1 o powierzchni 0,0047 ha; część działki nr 123/2 o powierzchni 0,0198 ha; część działki nr 160/3 o powierzchni 0,0139 ha; część działki nr 160/5 o powierzchni 0,0098 ha; część działki nr  160/4 o powierzchni 0,0457 ha; część działki nr 123/3 o powierzchni 0,0776 ha; część działki nr 160/11 o powierzchni 0,4003 ha; część działki nr 124 o powierzchni 0,0447 ha; część działki nr 127/1 o powierzchni 0,0959 ha; działka nr 127/2 o powierzchni 0,02 ha; część działki nr 104/1 o powierzchni 0,0540 ha; część działki nr 129/1 o powierzchni 0,186 ha; część działki nr 132/2 o powierzchni 0,0443 ha; część działki nr 133 o powierzchni 0,0477  ha; część działki nr 192 o powierzchni 0,0464 ha; część działki nr 193 o powierzchni 0,0618 ha; część działki nr 134 o powierzchni 0,0195 ha; część działki nr 195/4 o powierzchni 0,075 ha; część działki nr 195/3 o powierzchni 0,0281 ha; część działki nr 136/2 o powierzchni 0,0162 ha; część działki nr 137 o powierzchni 0,0494 ha; część działki nr  202/1 o powierzchni 0,2109 ha; część działki nr 203 o powierzchni 0,0555 ha; część działki nr  204 o powierzchni 0,0381 ha; część działki nr 142 o powierzchni 0,0201 ha; część działki nr 205/1 o powierzchni 0,0906 ha; część działki nr 143 o powierzchni 0,0418 ha; część działki nr 206/1 o powierzchni 0,0563 ha; część działki nr 144 o powierzchni 0,0423 ha; część działki nr 207/1 o powierzchni 0,1097 ha; część działki nr 145/2 o powierzchni 0,1192 ha; część działki nr 208/1 o powierzchni 0,0958n ha; część działki nr 209 o powierzchni 0,0046 ha; część działki nr 222/4 o powierzchni 0,1351 ha; część działki nr 222/1 o powierzchni 0,1860 ha; część działki nr 223/3 o powierzchni 0,0802 ha; część działki nr  224/1 o powierzchni 0,0962 ha; część działki nr 149 o powierzchni 0,0480 ha; część działki nr 138 o powierzchni 0,0030 ha; część działki nr 140/2 o powierzchni 0,0372 ha; część działki nr 141 o powierzchni 0,0138 ha; część działki nr 70 o powierzchni 0,0049 ha;

Gmina Żnin-obręb Sarbinowo nr 0026
działka nr 153 o powierzchni 4,95 ha; część działki nr 57 o powierzchni 0,0182 ha; część działki nr 3094/11 o powierzchni 0,4188 ha; część działki nr 58 o powierzchni 0,0896 ha; część działki nr 59 o powierzchni 0,0735 ha; część działki nr 160 o powierzchni 0,0044 ha; część działki nr 162/3 o powierzchni 0,0522 ha; część działki nr 161 o powierzchni 0,2734 ha; część działki nr 167 o powierzchni 0,0039 ha; część działki nr 71 o powierzchni 0,0011 ha; część działki nr 168/2 o powierzchni 0,0709 ha; część działki nr 72/1 o powierzchni 0,2367  ha; część działki nr 168/4 o powierzchni; 0,0185 ha, część działki nr 168/6 o powierzchni 0,0349 ha; część działki nr 168/7 powierzchni 0,0754 ha; część działki nr 169 o powierzchni 0,0158 ha; część działki nr 80/1 o powierzchni 0,0041 ha; część działki nr 80/2 o powierzchni 0,0046 ha; część działki nr 81 o powierzchni 0,0093 ha; część działki nr 82 o powierzchni 0,0021 ha; część działki nr 85 o powierzchni 0,0067 ha; część działki nr  260/6 o powierzchni 0,0028 ha; część działki nr  260/7 o powierzchni 0,0120 ha; część działki nr 86 o powierzchni 0,0109 ha; część działki nr 182/2 o powierzchni 0,0252 ha; działka nr 155 o powierzchni 0,01 ha; część działki nr 116/3 o powierzchni 0,0043 ha; część działki nr 117 o powierzchni 0,0039 ha; część działki nr 187 o powierzchni 0,0098 ha; część działki nr 188 o powierzchni 0,0033 ha; część działki nr 193 o powierzchni 0,0041 ha; część działki nr 192  o powierzchni 0,0057 ha; część działki nr 194 o powierzchni 0,0097 ha; część działki nr 198/1 o powierzchni 0,0051 ha; część działki nr 200 o powierzchni 0,0048 ha; część działki nr 201 o powierzchni 0,0025 ha; część działki nr 128 o powierzchni 0,0092 ha; część działki nr 135 o powierzchni 0,0091 ha; część działki nr 136 o powierzchni 0,0001 ha; część działki nr 139 o powierzchni 0,0040 ha; działka nr 140 o powierzchni 0,01 ha; część działki nr 142 o powierzchni 0,0159 ha; część działki nr 145 o powierzchni 0,0009 ha; część działki nr 148 o powierzchni 0,0038 ha; działka nr 156 o powierzchni 0,01 ha; część działki nr 202 o powierzchni 0,0071 ha; część działki nr 212 o powierzchni 0,0089 ha; część działki nr 233 o powierzchni 0,2146 ha; część działki nr 149/2 o powierzchni 0,0063 ha; część działki nr 149/3 o powierzchni 0,0063  ha; część działki nr 152/4 o powierzchni 1,5247 ha; część działki nr 152/5 o powierzchni 0,0117 ha; część działki nr 152/9 o powierzchni 0,0889 ha; część działki nr 152/11 o powierzchni 0,0154 ha; część działki nr 234/2 o powierzchni 0,0487 ha; część działki nr 234/1 o powierzchni 0,0688 ha; część działki nr 52/12 o powierzchni 0,0132 ha; część działki nr 274 o powierzchni 0,0380 ha; część działki nr 236/12 o powierzchni 0,0670 ha; część działki nr 152/14 o powierzchni 0,0085 ha; część działki nr 152/15 o powierzchni 0,0347 ha; część działki nr 236/16 o powierzchni 0,0101 ha; część działki nr 236/15 o powierzchni 0,0295 ha;

Gmina Żnin, obręb Żnin Wieś nr 0039:
działka nr 40 o powierzchni 2,58 ha; część działki nr 39 o powierzchni 0,0451ha; część działki nr 61/5 o powierzchni 0,1705 ha; część działki nr 61/4 o powierzchni 0,0493 ha; część działki nr 61/2 o powierzchni 0,0099; część działki nr 38/1 o powierzchni 0,0083 ha; część działki nr 38/3 o powierzchni 0,0066 ha; część działki nr 38/4 o powierzchni 0,0242 ha; część działki nr 37 o powierzchni 0,0427; część działki nr 32 o powierzchni 0,1427 ha; część działki nr 49/4 o powierzchni 0,0304 ha; część działki nr 49/5 o powierzchni 0,0285 ha; część działki nr 48 o powierzchni 0,0010  ha; część działki nr 45/3 o powierzchni 0,0114 ha; część działki nr  26 o powierzchni 0,0767 ha; część działki nr  24/2 o powierzchni 0,0176 ha; część działki nr 22/2 o powierzchni 0,0041 ha; część działki nr 22/1 o powierzchni 0,0406 ha; część działki nr 21 o powierzchni 0,0010 ha; część działki nr 45/1 o powierzchni 0,0221 ha; część działki nr 45/2 o powierzchni 0,0255 ha;

Gmina Żnin, obręb Żnin nr 001
działka nr 435/1 o powierzchni 0,2115 ha; działka nr  436/1 o powierzchni 0,1071 ha; część działki nr 384/7 o powierzchni 0,0099 ha; część działki nr 2649/1 o powierzchni 0,0091 ha; część działki nr 435/3 o powierzchni 0,0191 ha; działka nr 447/1 o powierzchni 0,1804 ha; część działki nr 447/5 o powierzchni 0,0003 ha; część działki nr 447/7 o powierzchni 0,0065 ha; część działki nr 447/3 o powierzchni 0,0044 ha; część działki nr 466 o powierzchni 0,0086 ha; działka nr 468/4 o powierzchni 0,0167 ha; działka nr  468/12 o powierzchni 0,0008 ha; działka nr 467 o powierzchni 0,0564 ha; działka nr 468/13 o powierzchni 0,0303 ha; część działki nr 468/10 o powierzchni 0,0004 ha; część działki nr 468/11 o powierzchni 0,0173 ha; działka nr 468/8 o powierzchni 0,0554 ha; część działki nr 871/4 o powierzchni 0,0059 ha; działka nr 862/8 o powierzchni 0,1524 ha; działka nr 863/4 o powierzchni 0,0571 ha; działka nr 864/4 o powierzchni 0,0523 ha; działka nr 865/4 o powierzchni 0,0252 ha; działka nr 866/4 o powierzchni 0,0231 ha; działka nr 867/3 o powierzchni 0,0629 ha; działka nr 868/2 o powierzchni 0,0488 ha; działka nr 869/6 o powierzchni 0,0180 ha; część działki nr 869/4 o powierzchni 0,0005 ha; część działki nr 1002 o powierzchni 0,0210 ha; część działki nr 1003/1 o powierzchni 0,0045 ha; część działki nr 1003/2 o powierzchni 0,0010 ha; działka nr 867/2 o powierzchni 0,0019;

II. działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości:

Gmina Janowiec Wielkopolski – obręb Juncewo 0005:
działka nr 230/26 o powierzchni 0,5390 ha; działka nr 230/36 o powierzchni 0,2446 ha; działka nr 230/7 o powierzchni 0,4840 ha; część działki nr 230/23 o powierzchni 0,5390 ha; część działki nr 259/23 o powierzchni 0,0758 ha; część działki nr 259/15 o powierzchni 1,4841 ha; część działki nr 259/14 o powierzchni 0,4072 ha; część działki nr 262 o powierzchni 0,5036 ha; część działki nr 241/4 o powierzchni 0,4876 ha; część działki nr 229 o powierzchni 0,8445 ha; działka nr 240/3 o powierzchni 1,35 ha; część działki nr 190/1 o powierzchni 0,0422 ha; działka nr 179/1 o powierzchni 1,09 ha; część działki nr 236/1 o powierzchni 0,3914 ha; część działki nr 235 o powierzchni 01383 ha; część działki nr 134 o powierzchni 0,1961 ha;  część działki nr 31 o powierzchni 2,6569 ha; część działki nr 35 o powierzchni 2,2145 ha; część działki nr 85/3 o powierzchni 4,1077 ha; część działki nr 48/1 o powierzchni 0,5611 ha; część działki nr  82 o powierzchni 0,6804 ha; część działki nr 83 o powierzchni 2,4391 ha; część działki nr 190/1 o powierzchni 0,0062 ha; działka nr 234/1 o powierzchni 0,18 ha; działka nr 119/6 o powierzchni 2,57 ha; część działki nr 119/7 o powierzchni 2,5954 ha; część działki nr 85/4 o powierzchni 2,9622 ha; część działki nr 259/27 o powierzchni 0,3822 ha; działka nr 259/28 o powierzchni 2,43 ha; część działki nr 259/26 o powierzchni 0,0746 ha; część działki nr 259/11 o powierzchni 2,4749 ha; część działki nr 241/5 o powierzchni 0,5100 ha; działka nr 230/8 o powierzchni 0,48 ha; działka nr 230/9 o powierzchni 0,48 ha;

Gmina Janowiec Wielkopolski – obręb Świątkowo nr 0016:
część działki nr 2 o powierzchni 0,3216 ha; część działki nr 5 o powierzchni 11,3386 ha; część działki nr 9 o powierzchni 7,1474 ha; część działki nr 10 o powierzchni 0,0608 ha; część działki nr 27 o powierzchni 2,3700 ha; działka nr 57 o powierzchni 1,51 ha; część działki nr 11 o powierzchni 2,6819 ha; część działki nr 34 o powierzchni 10,5076 ha; część działki nr 33 o powierzchni 4,6743 ha; część działki nr 28/2 o powierzchni 0,9747 ha;

Gmina Żnin – obręb Ustaszewo nr 0033:
część działki nr 37/13 o powierzchni 5,0699 ha; działka nr 37/5 o powierzchni 0,17 ha; część działki nr 20 o powierzchni 1,2228 ha; część działki nr 47 o powierzchni 0,3365  ha; część działki nr 59 o powierzchni 0.9252 ha; część działki nr 49 o powierzchni 0,3224 ha; część działki nr 68/1 o powierzchni 4,6175 ha; część działki nr 14 o powierzchni 0,0335 ha; część działki nr 86/1 o powierzchni 0,5642 ha; część działki nr 11/1 o powierzchni 2,8103 ha; część działki nr 18/1 o powierzchni 2,3422 ha; część działki nr 13/3 o powierzchni 3,8980 ha;

Gmina Żnin-obręb Słębowo nr 0030
część działki nr 112/1 o powierzchni 0,2655 ha; część działki nr 115 o powierzchni 2,9327 ha; działka nr 116/2 o powierzchni 0,4999 ha; działka nr 117/12 o powierzchni 1,3911 ha; część działki nr 117/9 o powierzchni 0,0162 ha; część działki nr 117/7 o powierzchni 0,2023 ha, część działki nr 118/2 o powierzchni 3,9965 ha; część działki nr 118/3 o powierzchni 6,0624 ha; część działki nr 120/1 o powierzchni 8,8553 ha; część działki nr 152/1 o powierzchni 9,4401 ha; część działki nr 153/5 o powierzchni 0,3951 ha; część działki nr 154/4 o powierzchni 1,6934 ha; część działki nr 155/5 o powierzchni 7,6165 ha; część działki nr 123/2 o powierzchni  2,7002 ha; część działki nr 123/3 o powierzchni 0,0571 ha; część działki nr 124 o powierzchni 0,3953 ha; część działki nr 160/4 o powierzchni 0,1354 ha; część działki nr 160/11 o powierzchni 7,3180 ha; część działki nr 127/1  powierzchni 2,4541 ha; część działki nr 104/1 o powierzchni 0,8760 ha; działka nr 161 o powierzchni 0,33 ha; część działki nr 192 o powierzchni 1,9036 ha; część działki nr 193 o powierzchni 1,9648 ha; część działki nr 195/3 o powierzchni 0,1619 ha; działka nr 135/1 o powierzchni 0,1249 ha; działka nr 47 o powierzchni 1,54 ha; część działki nr 202/1 o powierzchni 7,8191 ha; część działki nr 206/1 o powierzchni 5,3137 ha; część działki nr 209 o powierzchni 0,8654 ha; część działki nr 208/1 o powierzchni 11,3342 ha; część działki nr 145/2 o powierzchni 8,6208 ha; część działki nr 149 o powierzchni 13,5500 ha; część działki nr 70 o powierzchni 0,2951 ha; działka nr 160/6 o powierzchni 0,2472 ha; część działki nr 193 o powierzchni 0,0034 ha;

Gmina Żnin-obręb Sarbinowo nr 0026
część działki nr 57 o powierzchni 0,4074 ha; część działki nr 169 o powierzchni 0,9642 ha; działka nr 171/1 o powierzchni 0,0240 ha; część działki nr 80/2 o powierzchni 0,0363 ha; część działki nr 81 o powierzchni 0,1607 ha; część działki nr 82 o powierzchni 0,0979 ha; część działki nr 85 o powierzchni 0,0233 ha; część działki nr 86 o powierzchni 0,0591 ha; działka nr 83 o powierzchni 0,47 ha; działka nr 87 o powierzchni 0,30  ha; działka nr 104 o powierzchni 0,25 ha; działka nr 105/1 o powierzchni 0,84 ha; działka nr 106 o powierzchni 0,5546 ha; część działki nr 117 o powierzchni 0,5161 ha; działka nr 121/1 o powierzchni 0,1915 ha; działka nr 174/1 o powierzchni 0,40 ha; część działki nr 260/6 o powierzchni 0,0822 ha; część działki nr 260/7 o powierzchni 16,2926 ha; część działki nr 182/2 o powierzchni 1,3242 ha; część działki nr 187 o powierzchni 0,0202 ha; część działki nr 192 o powierzchni 0,0643  ha; część działki nr 194 o powierzchni 0,0703 ha; część działki nr 198/1 o powierzchni 0,9549 ha; działka nr 126 o powierzchni 0,34 ha; część działki nr 128 o powierzchni 0,6508 ha; część działki nr 200 o powierzchni 0,0452 ha; część działki nr 139 o powierzchni 0,2760 ha; część działki nr 202 o powierzchni 0,0766 ha; część działki nr 212 o powierzchni 1,4511 ha; część działki nr 148 o powierzchni 0,0662 ha; część działki nr 149/3 o powierzchni 0,1175 ha; część działki nr 149/2 o powierzchni 0,5555 ha; część działki nr 152/11 o powierzchni 0,7646 ha; część działki nr 236/15 o powierzchni 0,9005 ha; część działki nr 152/15 o powierzchni 1,7253 ha; część działki nr 58 o powierzchni 2,2404 ha; część działki nr  72/1 o powierzchni 2,9233 ha; część działki nr 59 o powierzchni 21,4465 ha; działka nr 84 o powierzchni  0,0600 ha; część działki nr 142 o powierzchni 0,0087 ha; część działki nr 152/4 o powierzchni 1,5247 ha; część działki nr 201 o powierzchni 0,8175 ha; część działki nr 152/9 o powierzchni 4,0211 ha;

Gmina Żnin, obręb Żnin Wieś nr 0039:
działka nr 59 o powierzchni 1,00 ha; działka nr 55 o powierzchni 0,16 ha; działka nr 56 o powierzchni 2,00 ha; działka nr 52 o powierzchni 1,7800 ha; część działki nr 37 o powierzchni 10,4073 ha; część działki nr 32 o powierzchni 10,6873 ha; działka nr 16/2 o powierzchni 3,6900 ha; część działki nr 39 o powierzchni 9,9349 ha; część działki nr 49/5 o powierzchni 1,9715 ha; część działki nr 49/4 o powierzchni 8,4196 ha; część działki nr 48 o powierzchni 0,1590 ha; część działki nr 45/3 o powierzchni 4,3286 ha; część działki nr 26 o powierzchni 0,8933 ha; część działki nr 22/1 o powierzchni 0,1794 ha; działka nr 41/4 o powierzchni 0,3852 ha; działka nr 61/1 o powierzchni 0,0100 ha; część działki nr 24/2 o powierzchni 0,0064 ha;

Gmina Żnin, obręb Żnin nr 001
działka  nr 379/12 o powierzchni 0,1096 ha; działka nr 380 o powierzchni 0,0154 ha; działka nr 2640 o powierzchni 0,0153 ha; działka nr 2643 o powierzchni ha; działka nr 2645/4 o powierzchni 0,0760 ha; działka nr 2644 o powierzchni 0,0778 ha; działka nr 2649/2 o powierzchni 0,0254 ha; działka nr 2650 o powierzchni 0,0596 ha; działka nr 247/11 o powierzchni 6,0707 ha; część działki nr 384/7 o powierzchni 0,1551 ha; działka nr 537/8 o powierzchni 0,0538 ha; działka nr 537/22 o powierzchni 0,1843 ha; działka nr 546 o powierzchni 1,1621 ha; działka nr  822 o powierzchni 0,0259 ha; część działki nr 871/4 o powierzchni 1,3297 ha; część działki nr 869/4 o powierzchni 0,0625 ha; część działki nr 1002 o powierzchni  0,1221 ha; część działki nr 1003/1 o powierzchni 0,0101 ha; działka nr 244 o powierzchni 1,0133 ha; działka nr 537/9 o powierzchni 0,0307 ha; działka nr 468/5 o powierzchni  0,0314 ha; część działki nr 466 o powierzchni 0,4088 ha; działka nr 383/12 o powierzchni 0,2740 ha; działka nr 383/13 o powierzchni 0,0203 ha; działka nr 383/14 o powierzchni 0,33 ha; część działki nr 2649/1 o powierzchni 0,1055 ha; działka nr 385 o powierzchni 2,0166 ha; działka nr 1020/6 o powierzchni 0,0093 ha; działka nr 1020/8 o powierzchni 0,2324 ha; działka nr 1020/7 o powierzchni 0,1053 ha;

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. pon., śr.- pt. w godz. 7.30 - 15.30, wt. w godz. 8.00 – 16.00, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel.(52)349-74-94 lub (52)349-74-92.

Obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz Urzędu Miejskiego w Żninie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.IV.7820.48.2013
Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Arkadiusz Kanigowski
p.o. Kierownika Oddziału Budownictwa
Specjalnego i Odszkodowań
w Wydziale Infrastruktury
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-20
Data udostępnienia informacji: 2013-11-28
Ilość wyświetleń informacji: 1454
Rejestr zmian dokumentu