Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

  • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 4 listopada 2013 r., znak: BMKZ.6733.3.2013.AWK;

uzgadniającym projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 5 wraz z infrastrukturą w kompleksie wojskowym 2017 przy ul. Sienkiewicza 37, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 114/2 obręb 6, miasto Toruń.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.29.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-14
Data udostępnienia informacji: 2013-11-15
Ilość wyświetleń informacji: 1512
Rejestr zmian dokumentu