Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr ZAR/324/2013 z dnia 15 października 2013 r., znak: WU OZ DB.ZAR.5151.25.8.2013.TZ;
  • Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 153/CP/2013 z dnia 21 października 2013r.;
  • Starostę Żnina z dnia 15 października 2013 r., znak: UA.673.1.7.2013;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Piechcin na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 247 i 250 obręb Piechcin, gmina Barcin.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.30.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12
Data udostępnienia informacji: 2013-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 1453
Rejestr zmian dokumentu