Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 października 2013 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek węzeł „Mielno” - Gniezno” na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego

i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia
treści rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do dnia 20 listopada 2013 r. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-854-12-75).

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Autor informacji: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30
Ilość wyświetleń informacji: 1409
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2013-10-30 Utworzenie