Start arrow Ogłoszenia arrow Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 
podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez MEWAT Sp. z o.o.  ul. Nowy Rynek 8/6, 85-131 Bydgoszcz, decyzją Nr 75/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „MEW Lisi Ogon dz. nr 237/11 i  237/12 obręb Łochowo gmina Białe  Błota”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 800 - 1500.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.17.2012.AŻ
Podpisała
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Małgorzata Pawska
p.o. Kierownika Oddziału
Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury
Autor informacji: Małgorzata Pawska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-16
Data udostępnienia informacji: 2013-05-20
Ilość wyświetleń informacji: 1864
Rejestr zmian dokumentu