Start arrow Polityka społeczna arrow "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

"Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2013
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
 
W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300.000 zł.
 
Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 22 kwietnia 2013 r.
Autor informacji: Krystyna Wyrwicka
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-04
Data udostępnienia informacji: 2013-04-09
Ilość wyświetleń informacji: 3915
Rejestr zmian dokumentu