Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.22.2013 z dnia 12 marca 2013 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.17.2013.WS;
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Nr 30/13 z dnia 21 marca 2013 r., znak: ZZ-AH-2120-27/13;
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2013r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-bb-073-274/13;
  • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 25 marca 2013 r., znak: MZD.UEI2.6733.4.2013;
  • Starostę Toruńskiego z dnia 13 marca 2013 r., znak: AB.673.1.2013.LK;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 56/CP/2013 z dnia 20 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie stacji paliw – budowa budynku magazynowo – socjalnego, zadaszenia dystrybutorów i stanowiska postojowego oraz budowy wiaty magazynowej w kompleksie wojskowym 2069 dla 1 Bazy Materiałowo – Technicznej w Toruniu, na dz. nr ew. 282/4 obręb Brzoza gmina Wielka Nieszawka.W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.42.2012.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-04
Data udostępnienia informacji: 2013-04-05
Ilość wyświetleń informacji: 1451
Rejestr zmian dokumentu