Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.21.2013 z dnia 12 marca 2013 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.16.2013.WS;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2013 r., znak: WST.612.1.53.2013.PS;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu z dnia 18 marca 2013r., znak: PZD.673.45.2013;
- Starostę Grudziądzkiego z dnia 15 marca 2013 r., znak: GN.673.88.2013;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 55/CP/2013 z dnia 20 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 160mm, na dz. nr ew. 18/1 obręb Wielki Lniska, gmina Grudziądz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.1.2013.EG                        
Podpisała
Z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 1721
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Roman Szuścicki 2013-04-02 Utworzenie